Vážení obchodní partneři,

Nový aukční portál byl spuštěn 23.11.2017 v 8.00 na adrese https://lesycr.vars.cz

Nyní máte možnost provést obnovení přístupu na základě zaslaného emailu a udělení souhlasu s účastí v aukcích. Souhlas s účastí musí potvrdit všechny oprávněné osoby zájemce ( jednatelé ).

Nově vyhlášené aukce budou zveřejněny od 29.11.2017 v 16:00.

Za tým přípravy nového aukčního portálu

Lesy České republiky, s.p.

VARS BRNO a.s.