Přihlášený uživatel Odhlásit sezení Přilásit sezení Upozornění
Novinky v aplikaci
Přihlášený uživatel Probíhající aukce

Registrace nového Zájemce

Uživatel (oprávněná osoba Zájemce)
 
 
 
 
 
Při registraci uživatele je třeba, abyste explicitně vyjádřili svůj Souhlas se zpracováním osobních údajů v informačním systému Elektronických aukcí dříví Lesy ČR, s.p.
Budete-li později chtít svůj souhlas odvolat, sdělíte tento požadavek mailem provozovateli systému a Váš účet bude bez další archivace vymazán.
Rovněž je třeba, abyste jako Oprávněná osoba Zájemce explicitně vyjádřili svůj Souhlas se Smlouvou o podmínkách a pravidlech účasti na elektronických aukcích dříví.
Zájemce (subjekt uzavírající Smlouvu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrace nového Zájemce

Probíhá registrace…

Právě probíhající a naplánované aukce

SEŘADIT ZOBRAZENÉ AUKCE

Registrační smlouva

Uživatelská dokumentace

Odkazy

Obchodní podmínky LČR

Kupní smlouvy LČR

Obchodní podmínky VLS

Kupní smlouvy VLS

Výuková videa přehrávánístahování

Novinky v aplikaci

6.10.2017

Z důvodu plánované údržby infrastruktury bude portál Elektronické aukce dříví nedostupný od 6.10.2017 22:30 do 7.10.2017 5:00. V této době nebude možné zadávat pro probíhající aukce předběžné nabídky a nabídky do obálkových aukcí.

Děkujeme za pochopení

Lesy České republiky, s.p.

 


 

 

22. 6. 2017

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás oslovit s mimořádně výhodnou příležitostí nákupu smrkového dříví na Lesní správě Jeseník.

Na aukčním portálu Lesů ČR dostupného na www.lesycr.elza.cz/aukce je zveřejněna cenově velice atraktivní nabídka kůrovcového dříví určeného ke zpracování formou aukcí nastojato s příjmem skutečně vytěženého dříví. Ve 12 aukcích je na Lesní správě Jeseník nabízeno 24.000m3 smrkového dříví s termínem soutěže 26.-27.6.2017.

Doufáme, že Vás některá z nabídek zaujme a budete se aukcí aktivně účastnit.

 

S pozdravem

Ing. Radovan Srba

Obchodní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

 


 

18.1.2017

Vážení obchodní partneři,

dne 22.1.2017 (neděle) v době 00:01 - 06:00 proběhne plošný upgrade síťových prvků.

Tyto práce mohou způsobit jeden nebo několik výpadků poskytovaných služeb, přičemž délka jednotlivých výpadků by neměla překročit cca 5 minut, v ojedinělých případech může být výpadek delší s délkou do 15min.

Lesy České republiky, s.p.

 


 

10.1.2017

 Vážení obchodní partneři,

z důvodu technických problémů se budou opakovat aukce probíhající 10. 1. 2017 v časech 10:00, 10:30 a 11:00. Termín aukcí je stanoven na 17. 1. 2017. 

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení

Lesy České republiky, s.p.

 


 

23.11.2016

 Vážení obchodní partneři,

Od 23.11.2016 mohou být uveřejňovány aukce z KŘ Frýdek-Místek a KŘ Šumperk, které obsahují obchodní podmínky upravené pro postupné zadávání a zpracování kůrovcových těžeb. Obchodní podmínky jsou součástí zadání aukce a k dispozici ke stažení také ZDE. Na verzi použitých obchodních podmínek jste upozorněni přímo v zadání aukce.

Lesy České republiky, s.p.

 


 

25.2.2016

 Vážení obchodní partneři,

Vzhledem ke změně metodiky výpočtu předpokládaného množství dříví u aukcí nastojato, kdy metoda výpočtu podle hmotových tabulek ULT bude postupně nahrazována Československými objemovými tabulkami (ČSOT), mohou být v přechodném zveřejňovány aukce, v kterých byl objem změřen prostřednictvím ULT nebo ČSOT. V každém zadání aukce je ale popis způsobu výpočtu objemu jednoznačně uveden v položce „Metoda zjištění předpokládaného množství“.

 Důvody nahrazení a popis rozdílů metodiky výpočtu byly publikovány v Lesnické práci č. 12/2015, článek ke stažení také zde.

Lesy České republiky, s.p.

 


 

24.7.2015 - Důležité upozornění!

Upozorňujeme, že došlo ke změně telefonního čísla infolinky. Nové číslo je +420 730 571 348. Původní telefonní linka +420 727 884 508 je mimo provoz.

Děkujeme za pochopení

 


24.7.2015

Vážení obchodní partneři,

doplnili jsme pro Vás podrobný export dřevin z aukcí nastojato. Export je dostupný pro aukce v jednotlivých sekcích (probíhající, vítězné, ...).

Lesy České republiky, s.p.

 


26.6.2015

Vážení obchodní partneři,

dne 24.6.2015 bylo zveřejněno 8 aukcí na roční dodávku dříví o celkovém objemu 41.000 m3 (4 aukce na LZ Kladská č. 715009014,715009015,715009016,715009017 a 4 aukce na LZ Konopiště č. 715006022,715006023,715006024,715006025), pro které platí obchodní podmínky, v rámci kterých je stanoven mechanismus úpravy vysoutěžené ceny dříví v průběhu platnosti smlouvy podle aktuálního vývoje cen sortimentů. Termín soutěže pro aukce je 30.6.2015. Platnost vysoutěžené smlouvy je 1 rok a to od 1.7.2015 do 30.6.2016.

Popis úpravy cen dříví včetně názorného příkladu je uveden v bodech 7.5 a 7.6 „Obchodních podmínek ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí s úpravou ceny dříví č. 2015/01“, které jsou přílohou zadání aukcí.

Lesy České republiky, s.p.

 


23.6.2015 - Plánovaná odstávka Systému

V noci z 26.6.2015 na 27.6.2015 bude probíhat technická údržba. V rámci údržby mohou nastat výpadky Systému.

Děkujeme za pochopení 

 


8.6.2015

Vážení obchodní partneři,

u aukcí na „Roční smlouvy na dodávku dříví“ s platností od 17.6.2015 budou dvě verze obchodních podmínek:

  1. Stávající obchodní podmínky: „Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí č. 2014/1, účinné pro aukce vyhlášené od 1.12.2014 včetně“
  2. Aktualizované obchodní podmínky: „Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí s úpravou ceny dříví č. 2015/1“

V aktualizovaných obchodních podmínkách je stanoven postup úpravy vysoutěžené ceny v v jednotlivých čtvrtletí plnění smlouvy v závislosti na vývoji Indexu cen dříví (ČSÚ). Jedná se o stabilizační prvek dlouhodobých smluv, který bude odrážet reálný vývoj cen na trhu. Příslušné obchodní podmínky jsou vždy součástí zadání aukce. Pro názornost aktualizované obchodní podmínky s vyznačením změn nad stávajícím zněním ke stažení zde.

Lesy České republiky, s.p.

 


20.4.2015

1. Výpočet procentního zastoupení dřevin pro aukce nastojato

Pro aukce nastojato s tloušťkovou strukturou je doplněn výpočet procentního zastoupení jednotlivých dřevin podle zadaných objemů. Procentuální zastoupení je vždy zaokrouhleno na celé číslo. Seznam dřevin s tímto údajem je zobrazován v seznamu a v detailu aukce. U aukcí nastojato bez podrobnější specifikace tloušťkové struktury jsou dále uváděny pouze skupiny dřevin bez procentního zastoupení.

2. Změna pro zájemce při výběru aukcí podle skupin dřevin

V přehledu aukcí byl rozšířen filtr o podrobnější specifikaci skupiny dřevin. Uživatel může označit celou skupinu (položky označené hvězdičkou znamenají skupinu dřevin) nebo může provést výběr konkrétní dřeviny ze skupiny. Výběr aukcí je následně omezen na konkrétní dřevinu nebo skupinu, ve které je dřevina zastoupena.

Upozornění:
Prosíme všechny zájemce, kteří využívají službu hlídání nově zveřejněných aukcí, aby provedli kontrolu nastavených filtrů případně znovunastavení filtračních podmínek s ohledem na výše specifikovanou změnu.

3. Doplnění exportu vybraných aukcí

Pro zájemce byla doplněna možnost exportu aukcí do formátu Excel (XLSX). Export aukcí je prováděn v závislosti na nastavené filtrační podmínce a sekci, ze které je export prováděn (probíhající, uzavřené vítězné, uzavřené nevítězné, uzavřené neúčast).

 


30.1.2015

V roce 2015 bude na aukčním portále zaveden nový typ aukce „Vyrobené dříví SP“. Jedná se o nabídky vyrobeného dříví smrkové pilařské kulatiny III. třídy jakosti dle doporučených pravidel, která jsou do aukčního portálu zadávány smluvními partnery Lesů ČR, s.p. na komplexních lesnických zakázkách. Prodávávajícím je tedy vždy subjekt uvedený v zadání aukce, nikoliv Lesy ČR, s.p. Předmětem soutěže je stejně jako u standardního „Vyrobeného dříví“, zadávaného Lesy ČR, s.p., vždy cena za 1m3 dříví bez DPH specifikovaného v zadání aukce. Průběh obchodu se řídí vlastními obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou vždy součástí zadání aukce. První nabídky tohoto typu obchodu začnou být na aukčním portále zveřejňovány v průběhu měsíce února 2015.

Změna v zobrazování v sekci Uzavřené nevítězné – nově se v této sekci zobrazují i aukce, u kterých zájemce nastavil automatické pravidlo, které ale vzhledem k průběhu aukce nebylo aplikováno. Týká se aukce sestupné a sestupné s navýšením.

Za účelem zveřejňování většího spektra obchodních informací u elektronických aukcí zobrazujeme nově i u aukcí, kterých jste se nezúčastnili, vítěznou cenu.

 


26.11.2014

s účinností ke dni 26.11.2014 došlo k úpravě znění Smlouvy o podmínkách a pravidlech účasti na elektronických aukcích dříví (tzv. Registrační smlouvy). Od tohoto data je nutné vyjádřit souhlas s novým zněním Registrační smlouvy. Přehled provedených změn je pro přehlednost uveden na webových stránkách http://www.lesycr.cz/o-nas/elektronicke-aukce-drivi/Stranky/informace-o-novinkach.aspx. Novému znění smluvních dokumentů podléhají aukce, zveřejněné 26.11.2014 včetně.

Souhlas s novým zněním musí vydat všechny Oprávněné osoby (zpravidla statutární orgán, prokurista, fyzická osoba podnikatel), které jsou za Váš subjekt registrovány v aplikaci. Tyto osoby budou po přihlášení do systému vyzváni k vyjádření souhlasu. V případě, kdy nebude vyjádřen souhlas všech Vašich oprávněných osob, nebude Vám po 26.11.2014 umožněna účast v elektronických aukcích.

Znění nové Registrační smlouvy je k dispozici:
1) v sekci UŽITEČNÉ INFORMACE
2) na webových stránkách společnosti
Vyjádření souhlasu s novým změním Registrační smlouvy lze pouze elektronicky po přihlášení do aplikace, není vyžadováno odesílat tištěnou formu na adresu vyhlašovatele aukcí.

Aktualizací projdou i znění kupních smluv a dílčích obchodních podmínek. Znění platné pro aukce vyhlášené od 26.11.2014 včetně, bude zveřejněno jako součást zadání jednotlivých aukcí a i na webových stránkách Lesů ČR, s.p.

Od 26.11.2014 je připraven také nový typ aukce vyrobeného dříví – „Aukce na roční dodávku dříví“. Aukce budou zatím probíhat formou vzestupných a sestupných aukcí a předmětem aukce bude cena za 1m3 vyrobeného dříví specifikovaného v zadání aukce. Budou se pouze lišit číselným kódem a souvisejícími Obchodními podmínkami. Bližší specifikaci najdete v každém Zadání aukce.

 


17.10.2014

Zobrazení zákresu lesního porostu na mapovém podkladě

Nově lze pro aukce kliknutím na tlačítko MAPA v detailu aukce lze zobrazit v samostatném okně prohlížeče mapu se zákresem aukčního bodu.

Rozšíření možnosti účasti v aukcích prostřednictvím seznamu MOJE AUKCE.

Zařazení aukcí do seznamu MOJE AUKCE se provádí v seznamu PROBÍHAJÍCÍ AUKCE kliknutím na ikonu scénáře aukce. U aukcí, které byly zařazeny mezi MOJE AUKCE, se tento symbol podbarví zeleně nebo žlutě, podle toho zda je již překročen limit pro zařazení. Opakovaným kliknutím na tuto ikonu zrušíte zařazení aukce.

Seznam MOJE AUKCE je rozdělen na dvě části. První část tvoří seznam aukcí, u kterých jsou průběžně sledovány jejich stavy. Druhou část tvoří tzv. zásobník sledovaných aukcí, který umožňuje zařadit aukci mezi potencionálně sledované, avšak není zde prováděno průběžné sledování jejich stavu a není zde možnost podávat nabídku. Z technických důvodů je zde omezen maximální počet pro zařazení do první části, proto aukce nad nastavený maximální počet budou automaticky zařazeny do zásobníku sledovaných aukcí. V případě, kdy bude uživatel potřebovat sledovat aukci zařazenou jen v zásobníku, stačí kliknout v zásobníku na její ikonu . Tímto bude zařazena do sledovaných aukcí výměnou za jinou již sledovanou.

Do seznamu MOJE AUKCE si můžete zařadit aukci:

  • Vzestupnou
  • Sestupnou
  • Sestupnou s navýšením

Pravidla pro účast v těchto aukcí zůstávají stejná jako když se účastníte aukce v jejich detailu. V seznamu MOJE AUKCE nelze nastavovat automatická pravidla, lze pouze v detailu aukce.

Po zahájení jednotlivých aukcí lze přímo v seznamu podávat svoje nabídky. U aukce vzestupné se kliknutím na PODAT NABÍDKU zobrazí formulář pro zadání hodnoty vaší nabídky a její potvrzení. Po potvrzení je nabídka odeslána a následně vyhodnocena.

U aukce sestupné a sestupné s navýšením se nabídka podává nabídky přímo akceptací právě platné nabídkové ceny.S případnými problémy kontaktujte prosím hotline.

Podporované webové prohlížeče a zařízení

Aplikace Elektronické aukce dříví Lesy ČR, s.p. umožňuje práci v desktopových prohlížečích podporujících standard HTML5. Zjednodušeně je možno říci, že v prohlížečích vydaných v průběhu roku 2013 a později.

Plnou podporu zaručujeme u prohlížečů Internet Explorer verze 9 a vyšší, Chrome 24 a vyšší, Firefox 24 a vyšší. Aplikace by měla být ovladatelná i prohlížečem Internet Explorer verze 8.

Tabletové verze prohlížečů prozatím neumožňují některé funkce, například rolování v seznamu (iPad, Android apod.). Na mobilních zařízeních (telefonech) aplikaci vůbec nespouštějte.

S případnými souvisejícími problémy kontaktujte hotline.

6.10.2017

Z důvodu plánované údržby infrastruktury bude portál Elektronické aukce dříví nedostupný od 6.10.2017 22:30 do 7.10.2017 5:00. V této době nebude možné zadávat pro probíhající aukce předběžné nabídky a nabídky do obálkových aukcí.

Děkujeme za pochopení

Lesy České republiky, s.p.

 


 

 

22. 6. 2017

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás oslovit s mimořádně výhodnou příležitostí nákupu smrkového dříví na Lesní správě Jeseník.

Na aukčním portálu Lesů ČR dostupného na www.lesycr.elza.cz/aukce je zveřejněna cenově velice atraktivní nabídka kůrovcového dříví určeného ke zpracování formou aukcí nastojato s příjmem skutečně vytěženého dříví. Ve 12 aukcích je na Lesní správě Jeseník nabízeno 24.000m3 smrkového dříví s termínem soutěže 26.-27.6.2017.

Doufáme, že Vás některá z nabídek zaujme a budete se aukcí aktivně účastnit.

 

S pozdravem

Ing. Radovan Srba

Obchodní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

 


 

18.1.2017

Vážení obchodní partneři,

dne 22.1.2017 (neděle) v době 00:01 - 06:00 proběhne plošný upgrade síťových prvků.

Tyto práce mohou způsobit jeden nebo několik výpadků poskytovaných služeb, přičemž délka jednotlivých výpadků by neměla překročit cca 5 minut, v ojedinělých případech může být výpadek delší s délkou do 15min.

Lesy České republiky, s.p.

 


 

10.1.2017

 Vážení obchodní partneři,

z důvodu technických problémů se budou opakovat aukce probíhající 10. 1. 2017 v časech 10:00, 10:30 a 11:00. Termín aukcí je stanoven na 17. 1. 2017. 

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení

Lesy České republiky, s.p.

 


 

23.11.2016

 Vážení obchodní partneři,

Od 23.11.2016 mohou být uveřejňovány aukce z KŘ Frýdek-Místek a KŘ Šumperk, které obsahují obchodní podmínky upravené pro postupné zadávání a zpracování kůrovcových těžeb. Obchodní podmínky jsou součástí zadání aukce a k dispozici ke stažení také ZDE. Na verzi použitých obchodních podmínek jste upozorněni přímo v zadání aukce.

Lesy České republiky, s.p.

 


 

25.2.2016

 Vážení obchodní partneři,

Vzhledem ke změně metodiky výpočtu předpokládaného množství dříví u aukcí nastojato, kdy metoda výpočtu podle hmotových tabulek ULT bude postupně nahrazována Československými objemovými tabulkami (ČSOT), mohou být v přechodném zveřejňovány aukce, v kterých byl objem změřen prostřednictvím ULT nebo ČSOT. V každém zadání aukce je ale popis způsobu výpočtu objemu jednoznačně uveden v položce „Metoda zjištění předpokládaného množství“.

 Důvody nahrazení a popis rozdílů metodiky výpočtu byly publikovány v Lesnické práci č. 12/2015, článek ke stažení také zde.

Lesy České republiky, s.p.

 


 

24.7.2015 - Důležité upozornění!

Upozorňujeme, že došlo ke změně telefonního čísla infolinky. Nové číslo je +420 730 571 348. Původní telefonní linka  +420 727 884 508 je mimo provoz.

Děkujeme za pochopení

 

 


 

 

Důležitá informace pro správný průběh aukcí

Nečekejte na poslední sekundy aukce a přihazujte kdykoliv.

Vzestupné aukce

Jakmile podáte nabídku v posledních minutách vzestupné aukce, aukce se automaticky prodlužuje o pět minut. Je zcela zbytečné, abyste si podání nabídky přichystali na poslední sekundy těchto pěti minut, protože ostatní účastníci budou mít opět dalších pět minut na to, aby vás přehodili svou nabídkou.
Váš příhoz pak bude bez rizika, že nabídka nepřijde dostatečně rychle do systému a aukce mezitím skončí.

Sestupné aukce s navýšením

Jakmile se již přehazujete v sestupné aukci s navýšením, aukce se automaticky prodlužuje o dvě minuty. Opět je zcela zbytečné, abyste navyšovali v posledních sekundách těchto dvou minut, protože ostatní účastníci budou mít opět své dvě minuty na to, aby nabídku dále navýšili.

Zobrazované časy

Zobrazované časy, obzvláště "do konce aukce zbývá 7 sekund", jsou jen orientační a mohou se v závislosti na rychlosti vašeho připojení lišit o jednu, dvě i několik sekund! Čas na vašem počítači není rozhodující, vždy rozhoduje pouze jediný čas, čas systému. Ve skutečnosti už může být pozdě, nepřipravte se díky tomu o podání nabídky...

 

Upozornění pro uživatele účastnící se aukcí pod více účty

Aplikace Elektronické aukce dříví Lesy ČR, s.p. umožňuje účast uživatele v elektronických aukcích. Podobně jako v jiných aplikacích (e-mail, e-shop apod.), i zde se jako uživatel aplikace chápe osoba do aplikace tzv. přihlášená.

V jednom prohlížeči (například Internet Explorer) může být v jednom okamžiku do aplikace přihlášen pouze jediný uživatel.

Přesto někteří z vás mají zřízeno více účtů a pod různými uživateli se účastní aukcí za více Zájemců. To ale v jediném prohlížeči není možné. Pokud byste se v jiné záložce prohlížeče nebo v jiném jeho okně přihlásili jako jiný uživatel, i původní již přihlášené okno se přehlásí na účet tohoto druhého uživatele.

Abyste mohli pracovat v takovémto režimu z jediného počítače, můžete použít například dva prohlížeče. V jednom z prohlížečů (například Internet Explorer) spustíte aplikaci a přihlásíte se jako první uživatel. V druhém z prohlížečů (například Google Chrome) spustíte aplikaci a přihlásíte se jako druhý uživatel.

Pokud jsou vaše nároky ještě vyšší a potřebujete z jednoho počítače pracovat pod více než dvěma uživateli, použijte navíc i tzv. anonymní režimy prohlížečů. Ve dvou prohlížečích tak mohou být k aplikaci přihlášeni celkem čtyři různí uživatelé. Aplikace si pamatuje svá nastavení pouze u běžných sezení, anonymní okna neuchovávají naposled přihlášeného uživatele ani nastavení.

Internet Explorer: Procházení se službou InPrivate

Google Chrome: Nové anonymní okno

S případnými souvisejícími problémy kontaktujte hotline.

Telefonická podpora (hotline)

Operátor provozovatele
Operátor Lesy České republiky, s.p.
V případě nedostupnosti použijte e-mail

Kontaktní informace

Vypisovatel
Provozovatel, technická podpora uživatelů
Vývoj aplikace
 
Elektronické aukce dříví